Odvoz na sběrný dvůr Praha

Pro přepravu odpadu na sběrný dvůr používáme vozy o celkové hmotnosti do 3,5 tun. Odvoz na sběrný dvůr Praha je možno také jednotlivých kusů.

Zajišťujeme odvoz (nábytek, zařízení domácností, atd.), elektroodpad (pračky, televize, sporáky, počítače, videa, atd.) odvoz na sběrné dvory v Praze. Platíte pouze cenu za stěhovací služby (vyklízecí práce) a přepravu na sběrný dvůr. Likvidace odpadu ve sběrném dvoře je zdarma.

Odvoz na sběrný dvůr

Sběr zdarma platí pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území městské části Praha, které předloží provozovateli sběrného dvora platný občanský průkaz a smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad.

V opačném případě je odvoz odpadu placený. Jsme také schopni zabezpečit přistavení kontejneru a naložit vaše nepotřebné předměty do přistaveného kontejneru s odvozem na skládku.

Sběrné dvory Praha

 • Sběrný dvůr Praha 2 – Vinohrady, ul. Perucká
 • Sběrný dvůr Praha 4 – Lhotka, ul. Durychova
 • Sběrný dvůr Praha 4 – Libuš, ul. Dobronická
 • Sběrný dvůr Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova
 • Sběrný dvůr Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská
 • Sběrný dvůr Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova
 • Sběrný dvůr Praha 9 – Vysočany, ul. Pod Šancemi
 • Sběrný dvůr Praha 12 – Modřany, ul. Generála Šišky
 • Sběrný dvůr Praha 14 – Malešice, ul. Teplárenská

Na sběrný dvůr lze přistavit pouze vozidlo do 3,5 tuny celkové hmotnosti.

Sběrný dvůr

Na sběrný dvůr je možno bezplatně přivézt následující druhy odpadů:

 • Objemný odpad ( nábytek, zařízení domácnosti )
 • Dřevěný odpad kovový odpad
 • Odpad z údržby zeleně
 • Pneumatiky – 25 Kč za kus
 • Papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • Suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma
 • Elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače…)
 • Ve sběrných dvorech nelze odevzdávat nebezpečné složky (asfaltovou lepenku obsahující dehet, azbest apod.)

Na sběrný dvůr lze přistavit pouze vozidlo do 3,5 tuny celkové hmotnosti.

Kontejnery, odvoz odpadu

 • Kontejner 3 m3 2.300,-
 • Kontejner 9 m3 3.600,-

Cena je bez DPH. V případě přistavení kontejneru, platíte kontejner + stěhování v rámci objektu.

V cenách za kontejner je zahrnuto

Cena za skládku, pronájem kontejneru, doprava. Při vyklízení většího objemu není problém přistavit více kontejnerů.